Ny ejendomsfond målrettet Øresundsregionen med stærtkt kapitalgrundlag

Med direktør Peter Andreassen i spidsen har fire af de ledende medarbejdere fra det tidligere EjendomsSelskabet Norden A/S etableret ejendomsfonden Ejendomsselskabet Norden I K/S (”Norden”).

Fondens investorer er ATP, PFA, Industriens Pension, JØP og DIP, som samlet har afgivet et investeringstilsagn på i alt 800 mio. kr. Fonden får en samlet investeringskapacitet på ca. 2.4 mia. kr. inklusive fremmedfinansiering.

Norden vil investere i kontor- og boligejendomme i Øresundsregionen med et udviklingspotentiale. Der vil herunder kunne blive tale om at investere i tomme eller delvist tomme ejendomme, som skal forbedres eller renoveres inden udlejning. Investeringerne vil også kunne ske i ejendomme, hvor der ved tilpasning af lejekontrakter eller lejersammensætning m.v. kan opnås et attraktivt afkast.

Vi vil gå efter ejendomme, hvor vi kan udnytte vores erfaringer og kompetencer fra det tidligere EjendomsSelskabet Norden A/S og herved tilføre værdi gennem en meget proaktiv tilgang til investering og udvikling af ejendommene”, udtaler direktør Peter Andreassen. ”

”Der er et betydeligt potentiale i Øresundsregionen, og med vores fokuserede strategi og brede netværk står vi stærkt i konkurrencen om de attraktive ejendomme”, slutter Peter Andreassen.

Norden er struktureret som en traditionel private equity ejendomsfond med et tilknyttet advisory board, som er en velkendt investeringsstruktur i udlandet. Fondens investeringer forventes foretaget og afviklet i løbet af de kommende ca. 10 år.

Fonden er etableret i samarbejde med FIH Erhvervsbank A/S som rådgiver.

Med venlig hilsen

EjendomsSelskabet Norden
Peter Andreassen