EjendomsSelskabet Norden I K/S blev medio maj 2005 struktureret som en ejendomsfond med en samlet investeringskapacitet på 2,4 mia. kr.

Selskabet har siden etableringen anvendt ca. 40 pct. af investeringskapaciteten gennem køb af ejendomme, der dækker følgende adresser:

Store Kongensgade 79, København K. (solgt)
Sjællandsbroen 2-6, København SV. (solgt)
Kongevejen 195B, Holte.
(solgt)
Antonigade 3-9, København K.
(solgt)
Pilestræde 26-34, København K.
(solgt)
Gammel Mønt 11/Sværtegade, København K.
(solgt)
Kristen Bernikowsgade 1, København K.
(solgt)
Kristen Bernikowsgade 6-8/Grønnegade 4-6, København K.
(solgt)
Øster Farigmagsgade 28 A-B, København Ø.
(solgt)

Ejendommenes samlede areal udgør ca. 57.000 m² og de samlede investeringer udgør godt 900 mio. kr. incl. forventede omkostninger til udvikling af ejendommene.

Alle ejendomme er karakteriseret ved at være velbeliggende og indeholde et betydeligt værdiudviklingspotentiale.

Ejendommen Store Kongensgade 79 har hidtil været anvendt til kontorformål og skal nu udvikles til ejerboliger. Ejendommen er videresolgt med henblik på at realisere dette projekt.

Ejendommen Sjællandsbroen 2-6 er erhvervet overvejende tom og skal udvikles til at fungere som domicil for en eller flere virksomheder, samtidigt hermed skal ejendommen opgraderes til en nutidig standard blandt andet med et nyt facade udtryk.

Ejendommen Kongevejen 195B , der blev opført i 1994 som hovedsæde for ISS-koncernen, fungerer i dag som domicil for en større internatonal IT virksomhed, der har planlagt at fraflytte ejendommen. Ejendommen, der er velbeliggende med udsigt til det fredede område Vaserne er karakteriseret ved en meget høj bygningsmæssig standard forventes genudlejet til domicilformål eller alternativt udviklet til boligformål.

Karreen, der omkranses af Pilestræde, Sværtegade, Gl. Mønt/Kristen Bernikowsgade og Antonigade (Berlingske Karreen), der siden 1750 har huset det Berlingske Officin skal omdisponeres og åbnes op mod publikum gennem etablering af butikker i kælder og stueplan, kontorlejemål og boliger. Samtidigt skal etableres et åbent gårdmiljø og den eksisterende parkeringskælder skal udvides således, at det samlede antal parkeringspladser tilknyttet ejendommen fordobles. Bygningskomplekset skal fortsat huse Det Berlingske Officin med hvem der er indgået en langsigtet lejeaftale omfattende det fremtidige kontorareal i bygningerne.

Omdisponeringen af Berlingske Karreen er en enestående mulighed for at udvikle bygningskomplekset til en af Københavns mest attraktive bygningskomplekser, centralt beliggende i København som bindeled mellem på den ene side Købmagergade/Kronprinsensgade kvarteret og på den anden side Grønnegade/Ny Østergade kvarteret og vil med åbningen af Galerie K mod Antonigade/Pilestræde forstærke nærheden til Strøget.

Ejendommen Kristen Bernikowsgade 6 , fungerer i dag som domicil for dagbladet B.T., der forventes at flytte sammen med Berlingske. I den forbindelse er det er planen, at der i ejendommens stue- og kælderplan ligeledes skal indrettes butikker, mens den resterende del af ejendommen fortsat skal bevare sin kontorstatus eller alternativt indrettes til boliger.

Kontakt os venligst for nærmere infomation, såfremt De ønsker at købe/sælge ejendomme eller søger et lejemål.