EjendomsSelskabet Norden er med Peter Andreassen i spidsen etableret i 2005 med henblik på at fungere som Manager for ejendomsfonde med fokus på det danske ejendomsmarked. Selskabet er etableret af 4 af de ledende medarbejdere fra det tidligere børsnoterede Ejendomsselskabet Norden A/S og retter sig mod danske institutionelle investorer.

EjendomsSelskabet Nordens mål er at etablere ejendomsfonde med ejendomme, hvor vi kan udnytte vores erfaringer og kompetencer ved at tilføre værdi gennem en meget proaktiv tilgang til investering og udvikling af ejendomme.

I maj 2005 blev den første ejendomsfond EjendomsSelskabet Norden I K/S etableret med en samlet investeringskapacitet på ca. 2,4 mia. kr. Fondens investorer er ATP, PFA, Industriens Pension, JØP og Dip. Fondens formål er at investere i kontor- og boligejendomme i med udviklingspotentiale, primært i Øresundsregionen.

Læs mere om investeringerne i EjendomsSelskabet Norden I K/S HER.

I juni 2007 etableredes den anden ejendomsfond ATPFA K/S med en samlet kapital på 4.2 mia. kr. Fonden blev etableret i forbindelse med køb af 224 ejendomme af TDC. Porteføljen er beliggende over hele Danmark og har et samlet bygningsareal på knap 500.000m². Endvidere udgør det samlede grundareal knapt 3.000.000 m², hvilket indebærer betydelige udviklingsmuligheder. Ejendommene benyttes i dag næsten fuldt ud af TDC til kontor, teknik samt lager. I takt med, at den teknologiske udvikling gør behovet for teknikarealer mindre vil der blive frigjort arealer, som skal udvikles til andre formål.

Se oversigten over ejendommene i EjendomsSelskabet Norden ATPFA HER .

Kontakt os venligst, såfremt De ønsker at købe/sælge en ejendom eller søger et lejemål.

   
 

Hauser Plads 32, 1. sal
1127 København K

Tel. 3369 4141